Ja, jag vill anmäla mig till Lidingö Challenge 2015 (utan kostnad)!
Observera att du inte behöver ange SportIdent-bricka om du inte har någon. Då får du låna en vid starten.
Namn : 
SportIdent-bricka : 
Mobilnummer : 
Epost :